Welkom bij Brooikensstoet vzw

Brooikensstoet vzw - Brooikensdag

Een klein beetje geschiedenis

Historische schets
Vanwaar komt de naam Brooikensstoet ?
Voor de verklaring van de naam ‘Brooikensstoet’ moeten we een heel eind terug in de tijd. We duiken in de Reetse geschiedenis en vinden er terug dat reeds verschillende jaren voor het jaar 1600 er in Reet de eigenaardige gewoonte bestond om op de eerste zondag na Lichtmis tarwebroodjes uit te delen. In geschriften uit die tijd leren we dat deze gewoonte ontstaan is na de dood van ene Jan Carley de Jonge. Deze had in zijn testament laten opnemen dat aan de armen die zijn jaargetijden zouden bijwonen, brood zou uitgedeeld worden. Hij stelde daarvoor 28 meukens tarwe ter beschikking van de Tafels van de Heilige Geest van de parochie te Reet. In de loop van de jaren kreeg die dag de naam ‘Broeyckensdach’. Wetenswaard is daarbij dat er in die jaren alom armoede geleden werd en dat er veel ellende bestond ten gevolge van langdurige oorlogen, plunder- en rooftochten van Spaanse soldaten. Er waren besmettelijke ziekten in de streek en er was hongersnood…
‘Brooikensdag’ is blijven bestaan tot in 1681. De reden van de afschaffing is vermeld in een oud document. Men spreekt over : verkwisting van tarwemeel, onhebbelijkheden, vloeken en scheldwoorden bij het uitdelen, bedelaars en mensen van buiten Reet, gedrang en lawaai in de kerk, fikfakkerij van jongens en meisjes, enzovoort, …
Zo werd deze ‘Brooikensdag’ de aanleiding van een stoet die werd ingericht ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de gemeente Reet in 1961. Inderdaad op 16 juli 1961 trok de eerste editie van de ‘Brooikensstoet’ door de straten van Reet. De stoet was toen een historische evocatie van de bewoners van Reet en omliggende.

Deze website maakt gebruik van functionele cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.  Meer info